In perioada 15-30 Octombrie se organizeaza Bienala Nationala de Arhitectura, editia a XI-a, si suntem bucurosi ca facem parte dintre sponsorii acestui eveniment al Uniunii Arhitectilor din Romania, in colaborare cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”. Tema acestei editii va fi „Dilemele si provocarile spatiului arhitectural” si se anunta o manifestare complexa, cu expozitii, lansari de carte, conferinte, mese rotunde si, din partea noastra, o tombola, al carui regulament il puteti citi mai jos:

Organizatorul

Organizatorul tombolei  este S.C Elysee Impex S.R.L. – Chairry cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Basarabia nr. 256, Corp C1, Et.1, Cam.6, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J/40/1914/1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9267940, cont bancar RO27BTRL04401202T4461XX  deschis la Banca Transilvania, telefon 0742-171741, reprezentata legal de Raluca Dorobantu, in calitate de Director General.

Drepturi de participare  

Tombola se adreseaza tuturor participantilor membri ai Bienalei Nationale de Arhitectura, editia a XI-a. La aceasta tombola nu au dreptul să participe angajaţii societăţii Elysee Impex S.R.L., membrii familiilor acestora, rude de gradul I, ori sotii si sotiile lor.

 Perioada de desfasurare

Tombola se va desfasura in perioada 15.10.2014 – 30.10.2014.

Mecanismul tombolei

Participantii se pot inscrie la tombola prin completarea unui talon, pus la dispozitie de catre organizatori. Inscrierile la tombola se pot face pana pe data de 30.10.2014.

In data de 30.10.2014, va fi extras, prin tragere la sorti, castigatorul tombolei, care va fi anuntat in cadrul Bienalei Nationale de Arhitectura.

Premiul

Premiul care se va acorda castigatorului tombolei consta intr-un scaun office SO 104.

Taxe si impozite

Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat. In cadrul acestei actiuni, nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiului oferit sau a altor beneficii in locul premiului.

Garantii si servicii post-vanzare 

In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorii nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

Incetarea actiunii

Prezenta actiune poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, asa cum este aceasta definita de lege.

 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta actiune se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001

(1) Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat in sediul S.C. Elysee Impex SRL

Participarea la Tombola Chairry implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

S.C. Elysee Impex S.R.L., in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de inscriere, precum si cele comunicate organizatorului cu ocazia ridicarii premiului, prelucrarea facandu-se exclusiv in scopuri de reclama si de publicitate.

Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S.C. Elysee Impex S.R.L.. la adresa de mail office@chairry.net  sau la adresa sediul social mentionat in preambulul regulamentului. Participantii au de asemenea dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit, pe toata perioada de desfasurare, pe site-ul https://www.chairry.net/blog/tombola-bna-2014/

ORGANIZATOR

 S.C Elysee Impex S.R.L. – Chairry 

Articole similare